Pojawienie się logistyki miejskiej świadczy o tym, że obszary miejskie na całym świecie ewoluują obecnie w kierunku zintensyfikowanego poziomu transportu dóbr. Stawiane przez konsumentów wymagania napędzane są przez sektor e-commerce oraz oferowane opcje dostawy jeszcze w dniu dokonania zakupu przy minimalnych kosztach takiej dostawy po stronie klienta. Okazuje się to być najpoważniejszym czynnikiem destabilizującym tradycyjny schemat funkcjonowania sektora logistycznego poprzez doprowadzenie do swoistego wyścigu zbrojeń w obszarze organizacji łańcucha dostaw, całkowitą zmianę sposobu postrzegania nieruchomości przemysłowych oraz transformację rozwiązań z zakresu „ostatniej mili”. Nie jest to oczywiście nowe zjawisko, które równocześnie też nie jest jedynie przemijającym trendem. Nieruchomości logistyczne są obecnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa jako wyróżniki o strategicznym znaczeniu. W niniejszym raporcie podejmujemy się analizy zagadnienia „ostatniej mili” oraz logistyki miejskiej na światową skalę, przyjrzymy się wynikającym z tego implikacjom dla łańcucha dostaw i odpowiemy na pytanie, co to wszystko tak naprawdę oznacza dla właścicieli oraz najemców powierzchni logistycznych.